Proposeu el vostre menú personalitzat sense cap compromís.
Condicions del Cuiner
Les següents condicions són les que cal tenir en compte perquè el Cuiner pugui dur a terme un bon servei:
Que caldrà proporcionar en l’espai per a cuinar: Caldrà deixar la vostra cuina o espai alternatiu degudament habilitat en mans del Cuiner. En cas de col•lectius que facin estades prolongades on calgui cuinar per més d’un dia, caldrà que l’espai de cuina reuneixi totes les condicions sanitàries i de seguretat que exigeix la llei. En cas de cuinar a l'exterior: l'espai on s'ha de cuinar cal que sigui pla i en bones condicions per a poder treballar-hi. Ha de tenir ombra i ha d’estar arrecerat de la pluja i el vent. Ha de tenir subministrament d’ aigua corrent potable, gas, electricitat i llum.
El servei del Cuiner NO inclou: El parament de la taula: vaixella, cristalleria, tovallons, estovalles, etc. Servei de cambrer/cambrera. Per a servir la taula caldrà que el client/a contracti un servei o empresa que ofereixi aquesta tasca. Recollida i desparament de taula i menjador
El servei del Cuiner inclou: Tota l'elaboració dels menjars. El Cuiner aporta tot el material necessari per elaborar el vostre àpat. El Cuiner aporta el personal que calgui per treballar en les tasques de la cuina Es presentarà el menjar en safates (material del propi Cuiner) o bé emplatat en la vaixella que aporti el client/a. El Cuiner deixarà netes les instal•lacions que el client/a hagi proporcionat per elaborar l'àpat.
Versión española Versión española