Condicions de reserva: 1. En sol•licitar la reserva i un cop acceptat el pressupost i les condicions, caldrà lliurar una bestreta d’un 20 % del total reservat. 2. En cas d’anulació no es retornarà la bestreta. Sí que es podrà conservar la part lliurada en cas d’una anul•lació per causa justificada quan s’ajorni la data de l’esdeveniment d’acord amb El Cuiner. 3. La resta del pagament es lliurarà un cop acabat el servei. El pagament es podrà fer en efectiu o previament per transferència bancària. 4. Tot servei que se sol•liciti un cop el pressupost ja s’hagi acceptat i tancat, serà comptat com a un extra. 5. Un cop formalitzada la reserva, El Cuiner acordarà amb el client/a una visita al lloc on s’hagi de cuinar, per tal de poder oferir el servei amb tota seguretat i èxit.
TANCAR TANCAR